Milieu-onderzoeken 

Akoestisch onderzoek

 

Akoestisch onderzoek naar lawaai van industrie, weg- en railverkeer, bouwakoestiek (luchtgeluid, contactgeluid en geluid van installaties) en gevelisolatie (t.b.v. woningbouw, horeca, geluidsanering weg/rail/luchtvaart). Tevens vervaardigen wij geluidskaarten voor gemeenten en overheid in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai, doen wij trillingsonderzoek en ondersteunen wij bij het opstellen van MIG-rapportages.