Milieu-onderzoeken

Onderzoek Externe Veiligheid

 

Onderzoek Externe Veiligheid; door middel van een QRA (kwalitatieve risico analyse) brengen wij in kaart met welke (omgevings)risico’s rekening gehouden moet worden bij bouwplannen..