Bouwonderzoeken

 

Toetsing Bouwbesluit

 

Toetsing Bouwbesluit voor woningen en utiliteitsbouw: wij toetsen of de mate van daglichttoetreding en ventilatie van gebruiks- en verblijfsoppervlakken aan de voorwaarden voldoet van het geldende Bouwbesluit.