Mileu-onderzoeken 

Bodemonderzoek

 

Bodemonderzoek ten behoeve van bouwaanvragen, (ver)koop van percelen, vaststelling nulsituatie voor bedrijven, opsporing asbest, vaststelling sondering (draagkracht) en partijkeuringen grond volgens het Bouwstoffenbesluit.