Milieu onderzoek

Geuronderzoek

 

Geuronderzoek waarbij wij kaarten met stankcirkels vervaardigen en advies en begeleiding geven aan agrarische bedrijven voor wie wij tevens MER-rapportages opstellen en de vergunde geurrechten met V-stacks in kaart brengen.