Onderzoeken ruimtelijke ordening

Natuurwaardenonderzoek

 

Natuurwaardenonderzoek volgens de Wet Flora en Fauna, Vogel- en Habitatrichtlijn. Wij onderzoeken of in een gebied rekening gehouden dient te worden met bepaalde diersoorten of plantensoorten die wettelijk beschermd zijn.