ALDI Vastgoed BV, Roermond

De heer M.C.C.G. Lexis, projectontwikkelaar bij ALDI Vastgoed BV, kantoor Roermond

 

“Bij de nieuwbouw- of grotere verbouwingsplannen ten behoeve van commerciële ruimtes, die wij zelf of in samenwerkingsverband ontwikkelen,

geeft M&A ons op een breed gebied milieuadvies en schrijven zij voortkomend

uit de vereisten voor een goed onderbouwd plan inzake procedures voor de Wet op de Ruimtelijke Ordening de benodigde onderbouwingen en analyses. Wanneer wij daarnaast overwegen bouwpercelen of objecten aan te kopen, laten wij M&A vaak bodemonderzoek verrichten en de resultaten analyseren, om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke stoffen aanwezig zijn, die de voorgestelde planvorming en dus de investering in gevaar brengen. De samenwerking verloopt prima en we zijn heel tevreden. Wij hebben één contactpersoon; namelijk Ir. Wil van Aerle. Dat werkt prettig en hij kent ALDI

en de wensen van ALDI Vastgoed inmiddels goed, mede doordat nieuwbouwontwikkelingen en plannen veel op elkaar lijken. Bij grotere bureaus, met wie we ook zaken doen, krijgen wij bij nieuwe projecten niet altijd te maken met één contactpersoon, die zich grotendeels bezighoudt met onze ontwikkelingen en de advisering van onze plannen. Dit maakt het lastig en kost ons veel tijd om steeds weer van voor af aan, alles uit te leggen. Wat wij zeker willen benadrukken is de goede kwaliteit van de onderbouwingen van M&A en

de wijze van overleg namens ons als opdrachtgever/ontwikkelaar met de desbetreffende behandelend ambtenaar van gemeenten, waterschappen of provincie.

 

 

 

 Diverse keren zijn de onderbouwingen van M&A getoetst door externe juristen van onze zijde, alsmede van de wederpartij tijdens bezwaarprocedures of hoorzittingen bij bezwarencommissies. In geen enkel geval is gebleken dat de onderbouwing van onze plannen niet deugden of werden wij in het ongelijk gesteld.

 

Onze planontwikkeling kon zodoende gewoon doorgaan en liep géén vertraging op door procedurefouten of bezwaarmakers. Voor ons in de planontwikkeling zijn snelle doorlooptijden uiteraard zéér gewenst. Net als bij ALDI in zijn algemeenheid is een uitstekende
prijs-/kwaliteitverhouding zeer van belang. Dat geldt niet alleen voor de producten die wij in onze ruim 8.000 ALDI Markten wereldwijd verkopen, maar ook voor de diensten van onze leveranciers, aannemers en externe adviseurs. Daarom heb ik M&A onlangs nog bij een goede relatie, een landelijk werkend juristenkantoor op het gebied van WRO-procedures, aanbevolen. In de supermarktvastgoedbranche staan wij bekend als zéér kritisch, maar wij achten de kwaliteit van onderbouwingen, begeleiding naar gemeenten toe en analyserapporten van dien aard, dat wij ook in de toekomst zeker met M&A Milieuadviesbureau zaken blijven doen.”