Gemeente Weert 

De heer Paul Verhappen, senior projectleider stadsontwikkeling bij de gemeente Weert

 

"Ik werk al ruim 5 jaar met M&A. Ze verrichten diverse milieuonderzoeken voor ons ten behoeve van woningbouwplannen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bodemonderzoek, onderzoek op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en asbest. Ze maken voor ons sloop- en bodemsaneringsbestekken, begeleiden de volledige aanbestedingsprocedure en houden toezicht op sloop- en bodemsaneringswerkzaamheden. Zo fungeren ze in opdracht van de gemeente als intermediair tussen de gemeente en de aannemer. Dit bespaart mij veel werk, want 95% van de vragen handelt M&A geheel zelfstandig af. Ook het onderzoek in het kader van de nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij namen zij integraal voor de hele gemeente voor hun rekening.

 

 

 

Dat we al zo lang zaken doen is tekenend voor onze tevredenheid. M&A werkt heel oplossingsgericht en snel naar resultaat toe. Ze denken creatief mee, zodat we samen in goed overleg tot een oplossing komen. Daarbij durven ze dingen op te pakken die ze nog nooit eerder gedaan hebben en zijn ze altijd bereid daarin te investeren. Het bedrijf is ambitieus, timmert flink aan de weg en heeft een heel gunstige
prijs-/kwaliteitverhouding.”