ZLTO

De heer Jos Commissaris, specialist Milieu en Bouwzaken bij ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), afdeling advies ROM en Bouwzaken

 

“M&A Milieuadviesbureau verzorgt voor onze klanten sinds enkele jaren regelmatig diverse onderzoeken. Meestal zijn dat onderzoeken naar de luchtkwaliteit, geluid en natuurwaardenonderzoek in het kader van de Flora en Faunawet. De samenwerking verloopt heel goed. We kunnen altijd goede en duidelijke afspraken met elkaar maken en de specialisten van M&A denken ook echt mee met de opdrachtgever. Daarnaast hebben ze een prettige manier van communiceren, korte lijnen en leveren ze altijd kwaliteit.”