0493-539803 info@m-en-a.nl

Bouwonderzoeken

Toetsing Bouwbesluit

Toetsing Bouwbesluit voor woningen en utiliteitsbouw: wij toetsen of de mate van daglichttoetreding en ventilatie van gebruiks- en verblijfsoppervlakken aan de voorwaarden voldoet van het geldende Bouwbesluit.

Energieprestatiebepaling

Energieprestatiebepaling voor woningen en utiliteitsbouw

Brandveiligheidsadviezen

Brandveiligheidsadviezen voor woningen en utiliteitsbouw. Grote brandcompartimenten kunnen getoetst  worden aan de NEN 6060.

Asbestinventarisaties

Asbestinventarisaties gebouwen conform Procescertificaat Asbestinventarisatie bij een vermoeden van de aanwezigheid van asbest. we kunnen ook materialen laten analyseren op asbest.