0493-539803 info@m-en-a.nl

Onderzoek & Advies

Onderzoek & Advies

Op elk van de onderdelen milieu, bouw en ruimtelijke ordening voeren wij een aantal specifieke onderzoeken uit en geven wij adviezen.

Hiertoe behoren alle gangbare onderzoeken waarmee bedrijven, particulieren, gemeenten en overheid te maken krijgen in het kader van (milieu)wetgeving. Onze adviezen zijn gericht op veiligheid, besparingen en efficiency.

Milieu-onderzoeken

Bouwonderzoeken

Onderzoeken ruimtelijke ordening