0493-539803 info@m-en-a.nl

Onderzoeken ruimtelijke ordening

Natuurwaardenonderzoek

Natuurwaardenonderzoek volgens de Wet natuurbescherming.

Waterinfiltratie-adviezen

Waterinfiltratie-adviezen en waterinfiltratie-metingen ten behoeve van waterbeleidsplannen van gemeenten en overheden met betrekking tot de hemelwaterafvoer.

Onderzoeken Ruimtelijke ordening

Wij kunnen bestemmingsplannen opstellen (toelichting, regels, verbeelding). Ook de digitalisatie volgens IMRO verzorgen wij zelf. Voor aanvragen omgevingsvergunning stellen wij een ruimtelijke onderbouwing op.