0493-539803 info@m-en-a.nl

Onze werkwijze

Onze werkwijze

M&A verricht onderzoek, doet metingen, brengt gegevens nauwkeurig in kaart, toetst onderzoeksgegevens aan wettelijk vastgestelde normen en brengt op basis van deze bevindingen een goed onderbouwd advies uit.

Aan de hand van dat advies kunnen onze opdrachtgevers gefundeerde beslissingen nemen met betrekking tot hun (bouw)plannen of aantonen dat zij aan de wettelijk vastgestelde (EU-)normen voldoen. Wij weten feilloos welke milieuaspecten in relatie tot ruimtelijke ordening van belang zijn en waar de knelpunten en aandachtsgebieden liggen. En op iedere vraag vinden wij een antwoord.